Jubileusze i nagrody

Jubileusz 115 lat Narodowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Kijowie

W dniach 4-7 listopada 2013 r. delegacja naszego Wydziału w składzie: dr hab. T. Nurek – dziekan WIP, prof. dr hab. A. Chochowski, dr hab. M. Gaworski, dr R. Sałat, dr K. Korpysz, mgr J. Aleksiejuk uczestniczyła w obchodach jubileuszu 115 lat Narodowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Kijowie.

Główną częścią obchodów była międzynarodowa konferencja pt.: Earth Bioresources and Environmental Biosafety: Challenges and Opportunities połączona z kongresem Międzynarodowego Konsorcjum Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Jednostek Badawczych w Rolnictwie (Global Consortium of Higher Education and Research for Agriculture – GCHERA) oraz uroczystością jubileuszu 70-lecia urodzin Rektora ukraińskiej uczelni prof. Dymitra O. Mielniczuka. Plenarne obrady odbywały się w sali konferencyjnej Ukraińskiego Domu w centrum Kijowa.

Wielce Szanownemu Panu Rektorowi życzymy wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i sił dla realizacji kolejnych zamierzeń naukowych i organizacyjnych oraz dalszych sukcesów.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -