Umowy o współpracy

Porozumienie o podwójnych dyplomach magisterskich (Double Degree)

6 listopada 2013r. w Kijowie podpisane zostało porozumienie między Instytutem Energetyki i Automatyki National University of Life & Environmental Sciences a Wydziałem Inżynierii Produkcji o podwójnych dyplomach magisterskich (Double Degree).

Dokument podpisali: ze strony ukraińskiej – Dyrektor Instytutu prof. Volodymyr Kozyrskyi, ze strony polskiej Dziekan WIP dr hab. Tomasz Nurek. Porozumienie jest wynikiem kilkuletniej już współpracy naukowej i dydaktycznej obu jednostek, zapoczątkowanej przez profesorów V. Kozyrskovo i A. Chochowskiego (poprzedniego dziekana WIP-u). Podpisana przez Rektorów umowa Letter of Agreement na szczeblu obu uczelni otworzyła szansę szerokiej współpracy na poziomie wydziałów. 

Studenci polscy i ukraińscy mogą ubiegać się o rekrutację na studia II stopnia prowadzone przez obie Uczelnie w tematyce energetyka i automatyka biosystemów.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -