KPI

Katedra Podstaw Inżynierii

Kierownik Katedry
dr hab. inż. Jędrzej Trajer, prof. SGGW

Sekretariat
budynek 19, I piętro, pok. 24
mgr inż. Krystyna Bondaruk
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
tel. +48 22 59 346 18
e-mail: kpi@sggw.pl


Główne kierunki badawcze

  • doskonalenia technologii suszenia i przechowywania produktów rolniczych
  • inżynierii systemów i optymalizacji procesów produkcyjnych w rolnictwie
  • zastosowań informatyki w inżynierii rolniczej
  • inteligentnych systemów wspomagania decyzji
  • efektywności energetycznej maszyn do głębokiej uprawy gleby
  • hybrydowych systemów odnawialnych źródeł energii cieplnej
  • mikroprocesorowej techniki pomiarowej w automatyzacji rolniczych procesów technologicznych
  • energii elektrycznej w rolnictwie i prognozowaniem zmian jej zapotrzebowania

 

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -