KOIP

Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji

Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Adam Kupczyk

Sekretariat
Genowefa Grochała
budynek 17, pok. 8
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
tel. +48 22 59 345 60 (61)
e-mail: koip@sggw.pl


Główne kierunki badawcze

 • Serwis maszyn i urządzeń w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym.
 • Zarządzanie produkcją i usługami. Procesy produkcyjne. Podstawy projektowania inżynierskiego.
 • Rachunek kosztów dla inżynierów. Inżynieria przetwórstwa rolno-spożywczego.
 • Modelowanie i symulacja systemów oraz wybranych procesów roboczych jak i zespołów maszyn rolniczych, przemysłu rolno spożywczego oraz pojazdów.
 • Zarządzanie projektami z programów zagranicznych i możliwości uzyskania dofinansowania.
 • Techniczne wyposażenie rodzinnych gospodarstw rolnych.
 • Pozarolnicza działalność na obszarach wiejskich.
 • Systemy gospodarowania w rolnictwie – ekologiczny, integrowany i intensywny. Aspekty energetyczne produkcji w rodzinnych gospodarstwach rolnych.
 • Eksploatacja techniczna wybranych maszyn rolniczych, przemysłu rolno spożywczego oraz pojazdów.
 • Zagadnienia diagnostyki technicznej wybranych maszyn rolniczych, przemysłu rolno spożywczego oraz pojazdów
 • Recykling maszyn i produktów rolno – spożywczych, Technologie przetwarzania biomasy,
 • Technologie pozyskiwania biodiesla,
 • Technologie przetwarzania wierzby energetycznej.

 

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -