Seminaria

Warsztaty dla operatorów maszyn leśnych

Wraz z rozwojem maszyn i wprowadzaniem nowych technologii przy pozyskiwaniu drewna, z roku na rok zwiększa się ilość maszyn pracujących w lasach. Szacuje się, że w Polsce mamy już ok. 340 harwesterów i ok. 460 forwarderów. Jeśli do każdej takiej maszyny przypisze się jednego operatora, to okaże się, że mamy ok. 800 pracujących osób.

Biorąc pod uwagę tak szerokie grono operatorów w dniu 25 października  odbyły się warsztaty dla operatorów maszyn leśnych zorganizowane przez Gazetę Leśną, firmę Arcon Serwis, Shell i Wydział Inżynierii Produkcji.

Celem warsztatów było pogłębienie wiedzy oraz zwiększenie umiejętności technicznych operatorów maszyn leśnych, co ma w konsekwencji doprowadzić do wzrostu wydajności pracy i wydłużenia okresów bezawaryjnej pracy maszyn.

Warsztaty składały się z dwóch części – teoretycznej na Wydziale Inżynierii Produkcji oraz praktycznej w siedzibie firmy Arcon Serwis na ul. Baletowej.

W ramach części teoretycznej pracownicy Arcon Serwis oraz Zakładu Mechanizacji Leśnictwa SGGW omówili zagadnienia związane z działaniem i obsługą harwesterów i forwarderów, podstawy techniczne i zasady eksploatacji połączeń ruchowych w tych maszynach oraz co się dzieje z maszyną przy braku smarowania.

 

Przedstawiciele firmy Shell poruszyli szeroki temat olejów silnikowych i hydraulicznych stosowanych w wysokowydajnych maszynach leśnych, podpowiadali jak dobrać olej hydrauliczny do specyficznych warunków pracy maszyny.

W czasie zajęć praktycznych w warsztatach Arcon Serwis uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z poruszanymi problemami na specjalnie przygotowanych maszynach.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -