Laboratoria KMRiL

Laboratorium badań narzędzi uprawowych

Laboratorium badań narzędzi uprawowych umożliwia przeprowadzenie badań zapotrzebowania energetycznego przez pełnowymiarowe narzędzia i maszyny uprawowe oraz na wizualizację realizowanego przez nie procesu roboczego.

Pozwala także na analizę zjawisk oddziaływania na glebę innych maszyn lub ich elementów roboczych, np. oddziaływanie kół maszyny czy redlic siewnika. Podstawowymi elementami stanowiska badawczego są: kanał glebowy, wózek narzędziowy, układ napędowy oraz żuraw słupowy z wychylnym ramieniem do montażu i demontażu badanych narzędzi oraz zespołu ugniatającego. Układ napędowy umożliwia ciągłą zmianę prędkości roboczej wózka w zakresie 0,1 – 7,2 km/h. Laboratorium jest wykorzystywane również do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -