Laboratoria KMRiL

Laboratorium badań opryskiwaczy

Laboratorium badań opryskiwaczy jest wyposażone w: stacjonarny opryskiwacz, stół rowkowy Hardi Spray Scanner, stanowisko do pomiaru rozpylonych kropel cieczy i komputerowy system do wizualizacji i pomiarów strumienia cieczy wytwarzanego przez rozpylacz.

Stacjonarny opryskiwacz napądzany jest silnikiem elektrycznym poprzez bezstopniową przekładnią pasową. Belka polowa jest wyposażona w układy pochylania belki w płaszczyźnie prostopadłej do podłoża oraz odchylania od pionu. Do pomiaru poprzecznego rozkładu cieczy wykorzystywany jest stół rowkowy Hardi Spray Scanner.
Stanowisko do pomiaru rozpylonych kropel cieczy wyposażone jest w sondą pomiarową do pomiaru rozpylonych kropel cieczy, współpracującą z analizatorem AWK V2. Sonda wykorzystuje metodą bezkontaktowego pomiaru w czujniku, w którym strumień promieniowania podczerwonego jest rozpraszany przez przelatujące krople w strefie pomiaru. Każdej kropli odpowiada impuls elektryczny proporcjonalny do jej wielkości.

Komputerowy system do wizualizacji i pomiarów strumienia cieczy wytwarzanego przez rozpylacz, składa się z: kamery video kolor Ex-View CCD, komputera z kartą akwizycji obrazu oraz oprogramowania MultiScanBase. Zestaw oprogramowania pozwala na wczytywanie do komputera obrazów z kamery, a następnie dokonywanie pomiarów planimetrycznych, analizy wyników oraz tworzenie obrazowo-tekstowej bazy danych. Laboratorium wykorzystywane jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań w zakresie wpływu parametrów technicznych zespołów opryskiwaczy na jakość ich pracy.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -