Laboratoria KMRiL

Laboratorium pozyskiwania mleka

W laboratorium znajdują się dwa pełnowymiarowe stanowiska hali udojowej typu „tandem” firmy DeLaval, wyposażonymi w najnowsze urządzenia udojowe.

Stanowiskowe kontrolery doju wraz z zespołami zaworów i pulsatorami elektronicznymi umieszczone są w obudowach ze stali kwasoodpornej. Stanowiska posiadają automatyczny system zdejmowania aparatów udojowych oraz mierniki ilości mleka typu MM15. Stanowiska są zasilane podciśnieniem wytwarzanym przez pompę próżniową z pierścieniem wodnym oraz są połączone z jednostką końcową typu SR i automatyczną myjnią instalacji udojowej. Sterowanie pracą dojarni odbywa się za pomocą procesora ALPRO współpracującego z komputerem personalnym wraz z oprogramowaniem ALPRO Windows. Zastosowanie centralnego procesora umożliwia zmianę parametrów pracy dojarni. Na stanowiskach można przeprowadzać pomiary parametrów pracy dojarni według wymagań norm ISO, przy użyciu najnowszych urządzeń pomiarowych.
W laboratorium można przeprowadzać badania pomp próżniowych, aparatów udojowych, pulsatorów i regulatorów podciśnienia. Laboratorium umożliwia zapoznanie studentów z techniką pomiaru parametrów pracy dojarek z wykorzystaniem testera wydajności VPR 100 firmy DeLaval. Laboratorium jest wykorzystywane również do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -