Laboratoria KMRiL

Laboratorium urządzeń do przygotowywania pasz

Laboratorium dysponuje śrutownikiem walcowym, rozdrabniaczem uniwersalnym, przesiewaczem mechanicznym oraz suszarkami służącymi do określenia wilgotności ziarna i pasz.

W laboratorium można przygotowywać śrutę zbożową i określać jej właściwości fizyczne oraz wyznaczać charakterystyki rozdrobnienia ziarna. Laboratorium jest wykorzystywane do prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań w zakresie rozdrabniania ziarna zbóż.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -