Laboratoria KMRiL

Laboratorium urządzeń czyszczących i suszarniczych

Wyposażenie laboratorium stanowią urządzenia czyszczące firmy PETKUS, na których można określać właściwości aerodynamiczne ziarna zbóż, ich skład granulometryczny, wskaźniki ilościowe i jakościowe pracy przesiewacza i tryjera.

Pomiarowe stanowisko suszarnicze pozwala badać przebieg konwekcyjnego suszenia i rozkład temperatur w grubej nieruchomej warstwie oraz wyznaczać opory przepływu powietrza przez warstwę ziarna. Uzupełnienie wyposażenia laboratorium stanowią przyrządy pomiarowe do określania właściwości fizycznych ziarna zbóż i siły niszczącej nasiona. W laboratorium są prowadzone badania i zajęcia dydaktyczne.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -