Laboratoria KMRiL

System VMS z robotem udojowym DeLaval

System udojowy VMS zapewnia monitorowanie parametrów pracy robota udojowego podczas symulowanego doju.

Składa się z robota udojowego (jednostki udojowej), układu zasilania podciśnieniem wyposażonego w pompę próżniową DVP-F 900 napędzaną silnikiem z falownikiem, układu sterowania przepływem mleka wraz z separatorem, układu zasilania ciśnieniem powietrza z bezolejową sprężarką SF4FF, systemu zarządzania stadem Delpro oraz komputera wraz z urządzeniami teletechnicznymi i stabilizującymi prąd. System zapewnia monitorowanie parametrów pracy robota udojowego podczas symulowanego doju oraz umożliwia analizę rzeczywistych danych uzyskanych podczas pozyskiwania mleka w gospodarstwach rolnych. Jednostka udojowa wyposażona jest w automatyczny system zadawania paszy treściwej i dozowania dodatków mineralnych. Stanowisko jest wykorzystywane w procesie dydaktycznym studentów SGGW i w badaniach.

Robot DeLaval VMS w szczegółach

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -