Laboratoria KMRiL

Stanowisko do badań rozsiewaczy nawozów

Wyposażenie stanowiska stanowi jednotarczowy rozsiewacz o pojemności 300 kg.

Rozsiewacz jest wyposażony w wymienne tarcze o różnej średnicy oraz liczbie i kącie ustawienia łopatek wysiewających. Napęd tarczy wysiewającej i mieszadła odbywa się od przystawki hydraulicznej. Na stanowisku badawczym istnieje możliwość oceny wpływu parametrów technicznych i eksploatacyjnych rozsiewacza na jakość wysiewanych nawozów. Do oceny jakości wysiewanych nawozów służy analizator granulometryczny.
Stanowisko jest wykorzystywane również do zajęć dydaktycznych.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -