Laboratoria KMRiL

Aparatura do pomiaru zapylenia powietrza

Zestaw aparatury do pomiaru zapylenia powietrza PPG/I firmy Ströhlein wraz z wagą analityczną typ WPA 40/160/C/1 o dokładności wyznaczania masy ±0,01 mg firmy Radwag.

Zestaw pozwala na oznaczanie pyłu całkowitego na stanowiskach pracy operatora metodą filtracyjno – wagową, która jest stosowana do higienicznej oceny narażenia pracowników zatrudnionych w kontakcie z pyłem. Badania prowadzone są na stanowiskach pracy operatora ciągnika, samojezdnej maszyny rolniczej, obsługi stołu przebierczego kombajnu do zbioru ziemniaków, obsługi zespołów chwytakowych półautomatycznych sadzarek do ziemniaków, rozsad i sadzonek, obsługi pneumatycznego przenośnika ziarna i na innych narzędziach i maszynach rolniczych i leśnych współpracujących z ciągnikiem, które wymagają bezpośredniej obsługi podczas procesu technologicznego.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -