Laboratoria KMRiL

Laboratorium badań silników spalinowych małej mocy

Stanowisko badawcze (hamownia silnikowa) pozwala na określenie charakterystyki zewnętrznej silników stosowanych w pilarkach przenośnych: wielkości rozwijanej mocy, momentu obrotowego i zużycia paliwa (jednostkowego i godzinowego) w zależności od jego obciążenia, zgodnie z Polskimi Normami PN 91/M-36160÷166.

Na potrzeby badań, każdorazowo można zaprogramować inny cykl pomiarowy, w trakcie którego mierzone są na bieżąco prędkość obrotowa silnika (dokładność pomiaru ±5 obr/min), moment obrotowy silnika (dokładność pomiaru ±0,5%), zużycie paliwa, temperatura spalin oraz parametry otoczenia: temperatura, wilgotność i ciśnienie.

Dane pomiarowe wyświetlane są w czasie pomiaru na panelach sterująco-rejestrujących oraz trafiają do komputera, gdzie są zapisywane i mogą być poddawane dalszej obróbce.

System pomiarowy zgodnie z Polskimi Normami przelicza rzeczywiste dane wyjściowe sprowadzając je do warunków normalnych.

Oprócz parametrów podstawowych, układ pomiarowy hamowni pozwala rejestrować również temperaturę silnika w różnych jego punktach, ciśnienie i temperaturę powietrza przed filtrem i w kolektorze ssącym gaźnika, oraz dodatkową prędkość obrotową – np. bębna sprzęgła potrzebną do określenia jego poślizgu podczas obciążania układu.

Badania pilarek możliwe do wykonania przy użyciu hamowni mogą obejmować:

  • określenie charakterystyki zewnętrznej i charakterystyk częściowych silników pilarek spalinowych,
  • ustalenie okresów eksploatacji sprzęgieł przekazujących napęd z silnika na zespół tnący,
  • ustalenie zmian charakterystyki silnika w wyniku zużycia podczas eksploatacji,
  • wyznaczenie resursów naprawczych silnika i okresu jego użytkowania.
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -