Laboratoria KMRiL

Laboratorium skrawania drewna

W laboratorium znajduje się stanowisko pomiarowe do badania wpływu różnych czynników na przebieg procesu skrawania drewna piłami łańcuchowymi.

Stanowisko to umożliwia regulację siły posuwu oraz pomiar i rejestrację następujących parametrów: czasu piłowania, siły skrawania, siły posuwu, prędkości obrotowej wału korbowego i prędkości obrotowej bębna sprzęgłowego. Ponadto umożliwia pomiar zużycia paliwa i oleju do smarowania układu tnącego oraz temperatury prowadnicy. Układ pomiarowy umożliwia dokonywanie pomiarów z częstotliwością do 300 kHz. Wyniki zapisywane są na twardym dysku komputera przy pomocy specjalnego programu, który umożliwia ich odpowiednie opracowanie.

Stanowisko wykorzystywane jest do prowadzenia prac badawczych i zajęć dydaktycznych. Studenci kończący studia przy wykorzystaniu stanowiska prowadzą badania do prac magisterskich.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -