Laboratoria KMRiL

Laboratorium drgań i hałasów

W laboratorium znajduje się aparatura do pomiarów drgań i hałasu firmy Brüel & Kjær typ 2231, z modułem do oceny wpływu drgań na człowieka typ 2522 i zestawem filtrów tercjowych typ 1625.

Aparatura umożliwia dokonywanie wielokrotnych pomiarów drgań w zakresie częstotliwości od 8 do 1000 Hz w określonym odcinku czasu i rejestrowanie otrzymanych wyników w pamięci miernika. Przy pomiarach drgań wykorzystywane są akcelerometry piezoelektryczne. Aparatura pomiarowa umożliwia jednoczesną rejestrację kilku parametrów drgań:

  • maksymalnej wartości szczytowej (MaxP),
  • maksymalnej wartości skutecznej (MaxL),
  • minimalnej wartości skutecznej (MinL),
  • przyspieszenia równoważnego drgań (Aeq),
  • sumy geometrycznej z trzech kierunków X, Y i Z (AeqSUM)

Ten sam miernik, po wgraniu odpowiedniego programu i dołączeniu do niego filtra tercjowego umożliwia pomiar hałasu w całym zakresie częstotliwości oraz w 31 pasmach częstotliwości (tercjowych) od 20 Hz do 20 kHz i zakresie pomiarowym od 24 do 130 dB. Aparatura umożliwia równoczesny pomiar kilku parametrów hałasu:

  • maksymalnej wartości skutecznej (MaxL),
  • minimalnej wartości skutecznej (MinL),
  • równoważnego poziomu dźwięku, zgodnego z IEC 804 (Leq),
  • równoważnego poziomu dźwięku, zgodnego z IEC 804 (z całego zakresu częstotliwości 20 Hz – 20 kHz) – LeqW.
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -