Laboratoria KMRiL

Laboratorium obróbki nasion drzew i krzewów leśnych

W laboratorium obróbki nasion można przeprowadzać i badać proces łuszczenia szyszek drzew iglastych oraz ocenić jakość pozyskanych nasion, określając ich przydatność do wysiewu.

Laboratorium wyposażone jest w suszarkę z wymuszonym obiegiem powietrza, zestaw dwóch wag i wilgotnościomierz z sondą. Wszystkie przyrządy współpracują z komputerem, co umożliwia bieżącą rejestrację wyników i ich analizę. Dzięki temu zestawowi może być monitorowany przebieg łuszczenia szyszek gatunków iglastych. Pozyskane nasiona wyłuszczane są w zadanych warunkach o określonej temperaturze i wilgotności, oczyszczone (na wialni) i poddane separacji wymiarowej (na sortowniku sitowym), oceniane są na kiełkowniku typu Jacobsen. To ostatnie urządzenie pozwala określić energie i zdolność kiełkowania wyłuszczonych nasion.

Dodatkowo w laboratorium zgromadzone zostały różne gatunki szyszek i nasion drzew i krzewów leśnych oraz tablice informacyjne opisujące poszczególne elementy budowy najpopularniejszych gatunków występujących w polskich lasach. Przedstawione urządzenia i materiały są wykorzystywane w czasie ćwiczeń ze studentami.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -