Laboratoria ZGE

Laboratorium eksploatacji urządzeń elektrycznych

Laboratorium eksploatacji urządzeń elektrycznych dysponuje 5 stanowiskami laboratoryjnymi umożliwiającymi realizację w czasie semestru 14 ćwiczeń dydaktycznych.

Grupa studentów podzielona na zespoły może równocześnie realizować 4 różne tematy ćwiczeń. W laboratorium eksploatacji urządzeń elektrycznych wykonywane są ćwiczenia z przedmiotów: elektrotechnika z elektroniką i eksploatacji urządzeń elektrycznych na dwóch kierunkach studiów dziennych i zaocznych na Wydziale Inżynierii Produkcji oraz do realizacji wybranych tematów na kierunkach studiów w ramach innych Wydziałów. Plany rozwoju laboratorium dotyczą wyposażenia w sprzęt nowej generacji.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -