Laboratoria KPI

Laboratorium automatyki

Laboratorium automatyki wykorzystywane do zajęć dydaktycznych z przedmiotu elementy automatyki oraz urządzenia automatyki i sterowanie na dwóch kierunkach studiów dziennych i zaocznych.

Możliwa jest także realizacja ćwiczeń dla studentów innych wydziałów (technologia żywności, technologia drewna) w miarę zgłaszanych potrzeb. Laboratorium automatyki dysponuje stanowiskami dydaktycznymi, w których badaniom poddaje się elementy składowe UAR lub całe układy automatyki i sterowania. Wyposażenie umożliwia ono równoczesną realizację 4 różnych ćwiczeń laboratoryjnych dla kilkunastu studentów. Laboratorium automatyki na Wydziale Inżynierii Produkcji zlokalizowane jest w budynku C pokój nr 012.

Laboratorium dysponuje stanowiskami pozwalającymi na realizację następujących przykładowych tematów zajęć dydaktycznych:

 • badanie czujników pomiarowych
 • badanie przetworników pomiarowych
 • badanie przetworników międzysystemowych
 • badanie regulatora analogowego PID
 • badanie regulatora cyfrowego PID
 • dobór optymalnych nastaw regulatorów PID
 • identyfikacja obiektów regulacji
 • projektowanie układów kombinacyjnych
 • projektowanie układów sekwencyjnych
 • badanie układów regulacji dwupołożeniowej
 • badanie układu regulacji poziomu wody w zbiorniku w wersji analogowej
 • badanie układu regulacji poziomu wody w zbiorniku w wersji cyfrowej
 • badanie cyfrowego układu regulacji w modelowej suszarce tunelowej
 • sterowanie sekwencyjne siłownikami pneumatycznymi
 • sterowanie silnikiem krokowym
 • projektowanie układów sterowania opartych na sterownikach PLC
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -