Laboratoria ZGE

Laboratorium sterowników PLC

Laboratorium sterowników PLC dysponuje w chwili obecnej 4 stanowiskami wyposażonymi w zestawy programator + sterownik PLC + obiekt dydaktyczny.

Zainstalowano dwa typy sterowników PLC produkowanych przez wiodące na świecie firmy: Siemens A.G. i GE Fanuc. Są to dwa kompaktowe sterowniki PLC Siemens SIMATIC serii S-7 z procesorem 313c, dwa sterowniki GE Fanuc serii Versa Max Micro z cyfrowymi modułami rozszerzającymi. Laboratorium dysponuje oprogramowaniem Cimplicity Machine Edition 4.0 do sterowników GE Fanuc oraz pakiet Step 7 do sterowników SIMATIC firmy Siemens. Cztery identyczne cyfrowo-analogowe modele dydaktyczne, wraz ze sterownikami umożliwiają realizowanie szerokiego spektrum kombinacji i układów sterowania oraz symulowania pracy różnorodnych urządzeń wykorzystywanych w technice rolniczej i przetwórstwie spożywczym.

Obecnie w laboratorium możliwe jest realizowanie ćwiczeń przez cztery dwuosobowe zespoły, które pracują przy stanowiskach do programowania sterowników oraz do dziesięciu osób pracujących w systemie seminaryjnym, np. przy tworzeniu i analizowaniu algorytmów sterowania. Plany rozwoju laboratorium dotyczą wyposażenia w kolejne 4 stanowiska dydaktyczne.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -