Laboratoria ZPNT

Laboratorium suszarnictwa

Laboratorium suszarnicze wyposażone jest w suszarki, które są niezbędne do prowadzenia badań (komory ciepła bez przepływu powietrza i z przepływem wymuszonym, suszarka z przepływem pionowym, suszarka tunelowa, suszarki fluidyzacyjne: porcjowa i przepływowa). Laboratorium jest sukcesywnie modernizowane i wyposażane w nowoczesne systemy pomiarowe i rejestrujące wyniki pomiarów.

W laboratorium prowadzone są badania dotyczące suszenia takich produktów rolniczych jak: owoce, warzywa, grzyby. Dzięki prowadzonym doświadczeniom możliwa jest realizacja prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich przez studentów oraz prac doktorskich i habilitacyjnych z zakresu suszarnictwa płodów rolnych oraz biomasy.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -