Laboratoria KOIP

Laboratorium ekstruzji

Badawczo-dydaktyczne laboratorium ekstruzji w Zakładzie Organizacji i Zarządzania Produkcją (Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji) utworzono w roku 2005.

Jest ono wyposażone w dwa jednoślimakowe ekstrudery z oprzyrządowaniem, umożliwiającym prowadzenie badań obróbki cieplno-mechanicznej różnych surowców pochodzenia roślinnego, głównie pod kątem jakości uzyskiwanego ekstrudatu: stopnia ekspandowania, wodochłonności, rozpuszczalności, barwy i innych.

W laboratorium jest również aparatura do analizy danych pomiarowych, umożliwiająca automatyczne sterowanie procesem ekstruzji. Elastyczne oprogramowanie umożliwia badanie i analizę jakości sterowania przy zastosowaniu zróżnicowanych algorytmów oraz budowę własnych sterowników, z wykorzystaniem struktury sieci neuronowych lub zbiorów rozmytych.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -