Laboratoria KOIP

Laboratorium eksploatacji technicznej

W laboratorium studenci zapoznają się z podstawowymi procesami i operacjami obsługi technicznej maszyn i urządzeń.

Laboratorium wyposażone jest w:

  • stanowisko mycia części metodą ultradźwiękową;
  • stanowiska montażu i demontażu wyposażone w urządzenia i narzędzia pozwalające przeprowadzić operacje bezpiecznie i z odpowiednią kulturą techniczną;
  • stanowiska weryfikacji części wyposażone w przyrządy do pomiarów wałów korbowych i rozrządu, tulei i sprężyn;
  • stanowisko do identyfikacji zużyć, uszkodzeń i oceny współczynnika tarcia;
  • stanowiska defektoskopii do badań penetracyjnych metodą barwną, w promieniach ultrafioletowych oraz metodą ultradźwiękową;
  • stanowiska do regeneracji części maszyn metodami spawalniczymi z kabiną demonstracyjną;
  • stanowiska do regeneracji części metodami mechanicznymi;
  • stanowiska do regeneracji części z zastosowaniem klejów i tworzyw sztucznych.
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -