Laboratoria KOIP

Laboratorium badań właściwości fizycznych produktów stosowanych w energetyce odnawialnej

Laboratorium wyposażone jest w maszynę wytrzymałościową firmy Instron przeznaczoną do pomiaru siły w funkcji drogi, w trakcie procesów odkształcania (ściskania, rozciągania) oraz badań zmęczeniowych lub reologicznych próbek wykonanych z materiałów biologicznych.

Urządzenie pozwala na realizację pomiarów w szerokim zakresie prędkości oddziaływania siły odkształcającej oraz realizację badań nad zmianą parametrów fizycznych próbek materiału poddanych zadanym cyklem obciążeniowym.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -