Oferty pracy

Oferta pracy w firmie Metalbud Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej

FIRMA    METALBUD NOWICKI  sp. z.o.o. (RAWA MAZOWIECKA)

OFERUJE MIEJCE PRACY

DLA ABSOLWENTA WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI

(szczególnie  po  kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji) lub studenta ostatniego roku studiów na tym kierunku

Wskazana  znajomość branży mięsnej lub praktyka  w  zakładzie przemysłu  mięsnego

 

Kontakt/informacje mgr inż. Wojciech Kuba  tel. 606 716 329

wojciech.kuba@wp.pl

Ogólnych informacji na Wydziale  może udzielić:
dr hab. inż. Janusz Wojdalski, prof. SGGW

Warszawa, 5 czerwca 2014

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -