Publikacje

Wybrane publikacje książkowe

Publikacje książkowe pracowników

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Biopaliwa transportowe w Polsce. Stan obecny i perspektywy
Kupczyk A., Borowski P., Powałka M., Ruciński D.
13.9 MiB20111729
Efekty działania elementów wspomagających rozdrabnianie roślin kukurydzy a jakość kiszonki
Aleksander Lisowski (red.)
8.1 MiB20091917
Ekologiczne aspekty eksploatacji pojazdow
Borowski P., Klimkiewicz M., Powałka M. (red.)
44.7 MiB20101360
Energetic and ecological aspects of agricultural production
Borowski P., Klimkiewicz M., Powałka M. (red.)
6.1 MiB2010889
International Cooperation and International Achievements of Dr. Piotr F. Borowski
Piotr Borowski
1.8 MiB2012436
Planowanie i zarządzanie w energetyce
Borowski P., Powałka M. (red.)
5.3 MiB20093754
Problemy gospodarki energią i środowiskiem w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym
2.4 MiB14.09.2016738
Selected problems of soil tillage systems and operations
Borowski P., Klimkiewicz M., Powałka M. (red.)
8.4 MiB20104549
Technologie zbioru roślin energerycznych
Aleksander Lisowski (red.)
4.7 MiB20106302
Współczesne zagadnienia rozwoju sektora rolniczego i energetycznego
Borowski P., Klimkiewicz M., Powałka M. (red.)
4.7 MiB20101825

Publikacje z Międzynarodowej Konferencji Studentów

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Cztery Żywioły - współczesne problemy w naukach o życiu. IX Sympozjum Doktorantów
565.4 KiB27.10.2016348
Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu. Materiały konferencyjne VII Sympozjum Doktorantów. Warszawa, 23 października 2014r.
872.1 KiB23.10.20142286
Problemy Inżynierii Rolniczej i Leśnej. IV Konferencja Międzynarodowa. XVIII Konferencja Naukowa Studentów
4.8 MiB20091349
Problemy Inżynierii Rolniczej i Leśnej. XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów
5.1 MiB20102361
Współczesne Aspekty Inżynierii Produkcji. XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów
2.4 MiB2011814
Współczesne Aspekty Inżynierii Produkcji. XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów
4.6 MiB2012829
Współczesne Aspekty Inżynierii Produkcji. XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów
3.6 MiB2013662
Współczesne Aspekty Inżynierii Produkcji. XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów
3.4 MiB2014896
Współczesne Aspekty Inżynierii Produkcji. XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów
2.0 MiB27.11.2015533

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -