Publikacje

Podstawy techniki cieplnej w inżynierii rolniczej

Pod koniec 2009 roku Wydawnictwo SGGW wydało drukiem podręcznik „Podstawy techniki cieplnej w inżynierii rolniczej” autorstwa Agnieszki Kalety i Krzysztofa Górnickiego, pracowników Zakładu Podstaw Nauk Technicznych na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW

Podręcznik  „Podstawy techniki cieplnej w inżynierii rolniczej” dostarcza podstawową wiedzę inżynierską oraz podstawy teoretyczne procesów z dziedziny techniki cieplnej i informacje z tego zakresu użyteczne w praktyce projektowej. Jest on przeznaczony dla studentów technicznych kierunków kształcenia uczelni rolniczych (m.in. technika rolnicza i leśna, inżynieria produkcji, inżynieria i ochrona środowiska, technologia drewna, technologia żywności) oraz niektórych wydziałów politechnik. Mogą z niego korzystać również pracownicy biur projektowych, instytutów naukowo-badawczych oraz wszyscy, których działalność zawodowa wymaga pogłębienia znajomości podstaw techniki cieplnej. Do książki dołączona jest płyta CD z pakietem programów komputerowych. Są to zarówno programy obliczeniowe, jak i bazy danych obejmujące informacje teoretyczne oraz przykłady rozwiązywania zadań. Cały pakiet programów jest podzielony na siedem niezależnie działających modułów: Termodynamika, Para, Mieszanina, Przepływ, Wymiana ciepła, Miary, Test.

Podręcznik zawiera: Spis treści, Przedmowę, Wykaz ważniejszych oznaczeń, czternaście rozdziałów: Wiadomości wstępne, Pierwsza zasada termodynamiki, Gazy doskonałe, półdoskonałe i rzeczywiste, Przemiany gazów doskonałych, Druga zasada termodynamiki, Obiegi termodynamiczne, Para substancji jednorodnej chemicznie, Gazy wilgotne, Spalanie, Przepływ płynów, Wymiana ciepła, Wymiana masy, Ogólny opis programu komputerowego, Tablice i wykresy oraz Zestawienie literatury, Skorowidz nazwisk i Skorowidz rzeczowy.

A.Kaleta, K.Górnicki
Podstawy techniki cieplnej w inżynierii rolniczej
Wydawnictwo SGGW
ISBN 978-83-7583-105-4
Stron 441

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -