Usługi

Kurs pilarza – pilarz, drwal, operator pilarki

Zakład Mechanizacji Leśnictwa SGGW organizuje kurs pilarza dla drwali – operatorów pilarek spalinowych w zakresie wymaganym do wykonywania zawodu drwala i przyznania uprawnień do samodzielnego prowadzenia pozyskiwania drewna pilarkami łańcuchowymi i wysięgnikowymi.

Szkolenie obejmuje tematykę z zakresu: bhp, obsługi, praktycznej nauki jednoosobowej ścinki drzew pilarką spalinową.

Kurs pilarza realizowany jest zgodnie z zarządzeniem nr 41 z dnia 2 lipca 1998 roku wydanego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Miejsce prowadzenia zajęć:
część wykładowa kursu pilarza – sale wykładowe i laboratoria Zakładu Mechanizacji Leśnictwa SGGW, Warszawa, ul. Nowoursynowska 164 (Wydział inżynierii Produkcji)
część praktyczna kursu pilarza – Nadleśnictwo Chojnów (okolice Warszawy), Nadleśnictwo Wipsowo (okolice Olsztyna)

Materiały, sprzęt i BHP
W ramach prowadzonego kursu pilarza Zakład Mechanizacji Leśnictwa zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe, sprzęt ochrony osobistej (za wyjątkiem butów), pilarki, paliwo i inne materiały eksploatacyjne.

Egzamin i certyfikat
Kurs pilarza kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed Komisją Egzaminacyjną, w której skład wchodzą: pracownicy Zakładu Mechanizacji Leśnictwa, przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Uczestnicy kursu pilarza otrzymują certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu kursu (szkolenia) honorowane przy przeprowadzaniu postępowania przetargowego w zakresie usług leśnych.

Certyfikat ukończenia kursu pilarza wydawany jest w języku polskim i angielskim. Pozwala na podjęcie pracy w zawodzie drwal-operator pilarki i jednoosobową ścinkę drzew. Certyfikat jest honorowany zarówno w kraju jak i za granicą.

Kontakt:
Krzysztof Wójcik
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
Zakład Mechanizacji Leśnictwa SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
tel. kom. 601 35 71 93
tel.: (22) 59 345 23 (24),
fax: (22) 59 345 12
e-mail1: krzysztof_wojcik@sggw.pl (temat: kurs pilarza)
e-mail2: kmrl@sggw.pl (temat: kurs pilarza)

Słowa kluczowe: kurs pilarza, kurs drwala, kurs operatora pilarek spalinowych, ścinka drzew

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -