Usługi

Stacja Kontroli Pojazdów

Podstawowa
Stacja  Kontroli  Pojazdów  
WX/072/P

ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa
budynek nr 20

 Stacja prowadzi usługi  badania stanu technicznego pojazdów
(przedłużanie ważności dowodów rejestracyjnych)

Obowiązują ceny urzędowe:
Rozp. Min. Infrastruktury Dz.U. 223 poz. 2261 z dn. 29.09.2004 z późn.zm.

Pojazdy przyjmowane są na badania bez uprzednich zapisów 

 Godziny pracy Stacji:
poniedziałek – piątek   800 – 2000
sobota   800 – 1800
niedziela   900 – 1500

(UWAGA! ostatni pojazd przyjmujemy 30 min. przed zamknięciem)

 Dodatkowo wykonujemy usługi:
PEŁNA KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA POJAZDÓW
(poniedziałek-piątek, godz. 1100 – 1700),
ustawianie świateł, wymiany żarówek, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu
ogólna ocena stanu technicznego pojazdów

 kontakt: tel. (22) 59 34 580,   fax (22) 59 34 572,   mail: skp@sggw.pl

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -