Usługi

Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne wykonywane przez uprawnionych specjalistów

Oferujemy wykonanie przez uprawnionych specjalistów, pomiarów elektrycznych w zakresie prac:

  • Pomiary rezystancji uziemień i izolacji
  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku pracy
  • Pomiary napromienienia słonecznego
  • Badania eksploatacyjne instalacji słonecznych
  • Ocena jakościowa słonecznych kolektorów cieczowych i powietrznych;
  • wyznaczanie charakterystyki normalnej kolektorów
  • Inne pomiary elektryczne według uzgodnień

Zakład Gospodarki Energetycznej
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Budynek 19
Tel./Fax: (22) 59 346 00 (01)

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -