Studia doktoranckie

Studia doktoranckie – studia III stopnia

Stacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW prowadzone są w dziedzinie: nauki rolnicze, w dyscyplinie: inżynieria rolnicza trwają cztery lata.

Uczestnikiem Studiów może zostać osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera.

W ramach Studiów są realizowane następujące przedmioty: filozofia lub ekonomia, języki obce, przedmiot egzaminu doktorskiego, seminarium, konwersatorium, metodologia nauki, techniki pomiarowe, metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie, komputerowa analiza danych, problemy i tendencje współczesnej inżynierii rolniczej, dziedzictwo kultury, prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Po obronieniu rozprawy doktorskiej doktoranci uzyskują stopień doktora w dziedzinie: nauki rolnicze, dyscyplinie: inżynieria rolnicza.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -