Rekrutacja

Rekrutacja na VII edycję studiów podyplomowych Zarządzanie w Energetyce

Wydział Inżynierii Produkcji prowadzi rekrutację na VII edycję studiów podyplomowych Zarządzanie w Energetyce, które odbędą się w roku akademickim 2014/2015 (10.10.2014 r. – 15.05.2015 r.)

Celem studiów jest uzupełnianie wiedzy niezbędnej do rozwoju zawodowego kadry technicznej i kierowniczej przedsiębiorstw energetycznych, samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za planowanie zrównoważonego rozwoju i zarządzanie zasobami energetycznymi, a zwłaszcza odnawialnymi źródłami energii.

Program studiów:

kierunki rozwoju polskiej energetyki w warunkach wymogów UE; perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł w Polsce do 2020 roku; ekonomiczne narzędzia wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej; fundusze unijne wspierające rozwój i komercjalizację OZE; wykorzystanie biomasy do produkcji energii elektrycznej w rozproszonych i zawodowych elektrowniach, wady i zalety biomasy jako paliwa kotłowego; uwarunkowania infrastrukturalne produkcji i dostaw biomasy do jej użytkownika; uwarunkowania techniczne i ekonomiczne wykorzystania energii wiatrowej w Polsce; uwarunkowania rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Europie; integracja systemów/farm wiatrowych z systemami przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej; ekonomiczno-techniczne uwarunkowania rozwoju elektroenergetycznych sieci przesyłowych; produkcja energii elektrycznej w procesie współspalania; stan, kierunki rozwoju i wykorzystanie systemów fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej; zasoby i perspektywy rozwoju niekonwencjonalnych i organicznych zasobów energetycznych (łupków gazo- i roponośnych; znaczenie źródeł odnawialnych w rozwoju obszarów wiejskich; uwarunkowania techniczno-ekonomiczne rozwoju energetyki jądrowej w Polsce; rynki energii elektrycznej, a zwłaszcza rynek bilansujący i techniczne uwarunkowania funkcjonowania giełdy energii elektrycznej; opracowywanie strategicznego planu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego; budowa strategii rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego; inwestowanie i rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Ponadto prowadzimy seminarium dyplomowe (12 godzin).

Program studiów obejmuje 176 godzin i jest realizowany w trybie zaocznym w ciągu dwóch semestrów, w cyklu 11 dwudniowych zjazdów: październik 2014/maj 2015 (piątek – godz. 9,00 – 16,30, sobota – godz. 8,00 – 15,30).  Zajęcia rozpoczynają się 10 października 2014 r.

Podstawą zaliczenia jest złożenie i obrona pracy dyplomowej. Słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kadrę dydaktyczną studiów stanowią samodzielni pracownicy z Wydziału Inżynierii Produkcji oraz dydaktycy i naukowcy z obszaru nauk społecznych, dziedziny nauk technicznych i ekonomicznych, w tym zatrudnieni w wiodących uczelniach (Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska) a także wybitni specjaliści z firm elektroenergetycznych, stowarzyszeń energetycznych oraz firm konsultingowych (PGE S.A., PSE Operator SA, PGE Dystrybucja, ENERGA, Polskie Sieci Morskie S.A., Krajowa Izba Biomasy, Pont Corporation Ltd, Ernst&Young-Polska, EDP Renwables Energy Polska) oraz zagraniczni (USA).

Kierownik studiów: prof. dr hab. Franciszek Krawiec
Czas trwania: 2 semestry (październik 2014 – maj 2015)
Zasady naboru: w kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: do 30 września 2014
Limit miejsc: 30
Opłaty: 6000,00 zł.
(studia nie są dofinansowane z funduszy UE)

Kontakt i informacje szczegółowe:
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji WIP
budynek 17, pokój 8
tel. 22 59 345 60, 0 600 818 808
e-mail: wip_energia@sggw.pl

Pliki do pobrania

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Informacje szczegółowe dotyczące zgłoszenia, dokumentów, numeru konta itp.
69.6 KiB2014233
Kwestionariusz osobowy
35.0 KiB2014187
Plan zajęć VII edycji studiów
284.7 KiB20141096
Podanie o przyjęcie na studia
34.0 KiB4.09.2014178
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -