Koła naukowe

Koło Naukowe Studentów Wydziału Inżynierii Produkcji

Celem działalności Koła Naukowego WIP jest poszerzanie, promowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu mechanizacji rolnictwa i leśnictwa, zarządzania w sektorze rolnym i leśnym oraz energetyki lokalnej.

Swoje zadania koło realizuje między innymi przez: seminaria, obozy naukowe, wjazdy szkoleniowe i inne.

Organami Koła są:
– Walne Zebranie Członków KN WIP
– Zarząd KN WIP
– Sekcje KN WIP

 Opiekę nad Kołem z ramienia Wydziału sprawuje Opiekun KN WIP – dr inż. Jacek Słoma

ul Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
tel. 22 59 345 85

e-mail: jacek_sloma@sggw.pl

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -