Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Nabór do programu LIFE (w perspektywie finansowej 2014-2017) na rzecz Środowiska oraz Klimatu

Komisja Europejska ogłosiła nabór do programu LIFE (w perspektywie finansowej 2014-2017) na rzecz Środowiska oraz Klimatu

Więcej szczegółów na temat projektu http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2014/june/index.htm#call2014

 Nabór dotyczy “tradycyjnych” projektów, projektów przygotowawczych, projektów zintegrowanych, projektów pomocy technicznej oraz projektów służących budowaniu potencjału. Tematy priorytetowe dla projektów “tradycyjnych” są dostępne w wieloletnim programie prac LIFE 2014-2017:

Wieloletni program prac LIFE 2014-2017 http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#mawp

 Dodatkowo zwracamy uwagę na tymczasowy kalendarz dla naboru w programie LIFE 2014-2017:

część finansowa  http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm#call2014

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -