Jubileusze i nagrody

Profesor Czesław Waszkiewicz Honorowym Obywatelem Gminy Szczuczyn

Rada Miejska w Szczuczynie na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 roku nadała prof. dr. hab. Czesławowi Waszkiewiczowi tytuł Honorowego Obywatela Gminy Szczuczyn

Profesor Czesław Waszkiewicz to rodowity Szczuczynianin, zamieszkały od dnia urodzenia 19 lutego 1944 roku przy ul. Gumiennej, aż do czasów ukończenia LO im. M. Kopernika w Grajewie.

Burmistrz Artur Kuczyński przybliżając zarys biografii niezwykłej sylwetki m.in. powiedział:

Szanowny, drogi Profesorze, to, co chciałbym o Panu powiedzieć dla gości zajęłoby mi kilka godzin. Pozwoli Pan, że tylko garść światowej wiedzy słuchaczom przedstawię. (…) Szczuczyn wie, że Pan to: naukowiec, nauczyciel akademicki, wybitny specjalista w dziedzinie techniki rolniczej i wielki społecznik (…).  Nie sposób wymienić jest wszystkie i wielokrotne: odznaczenia, ordery, krzyże, medale, dyplomy, tytuły i listy gratulacyjne. Można tylko zacząć wymieniać: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski O.O.P., Złoty Krzyż Zasługi. Medal Komisji Edukacji Narodowej i 92 dalsze.
(…) Od dziś profesorze jest Pan Honorowym Obywatelem Szczuczyna, a dla upamiętnienia tego dnia, bardzo proszę Pana Profesora o przyjęcie od nas pamiątkowego grawertonu.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -