Konferencje

Dzień Wydziału i Międzynarodowa Konferencja Studentów 2013

W dniach 21-22 maja 2013 roku odbyły się Dni Wydziału Inżynierii Produkcji oraz Międzynarodowe Konferencje Naukowe Studentów

W ramach tego wydarzenia 21 maja miała miejsce III Konferencja Menedżer XXI wieku nt. Ekonomiczne i prawne aspekty energetyki odnawialnej w Polsce. Głównym organizatorem pierwszej części Dni WIP było Międzywydziałowe Koło Naukowe Menedżer.

22 maja odbyła się XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów pt: „Współczesne aspekty inżynierii produkcji”. Celem Konferencji było zapoznanie się z osiągnięciami naukowymi i badawczymi studentów polskich i zagranicznych uczelni rolniczych oraz integracja tych środowisk.

Uczestnikami konferencji byli Studenci: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, National University of life and environmental science of Ukraine (Kijów, Ukraina), Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Przedstawiono 16 referatów, wśród, których wyróżnione zostały:

  • Alla Dudnik – “Greenhouse Environment Control System With Neural Network Predictions of External Disturbances”
  • Małgorzata Zabielska – “Technical and economic evaluation of the solar system performed independently which is used to heat water”
  • Liliia Martyniuk – “Еnergy supply combined system of agricultural objects on the basis of renewable energy sources”
  • Przemysław Pomarański – „ Identyfikacja cieplnego obiektu automatyki”
  • Ahmed Kandil – „Leading an innovative approach Telecom Industry – Egyptian experiment”

Głównymi Organizatorami Konferencji było Koło Naukowe WIP, Samorząd Studentów WIP oraz Dziekan Wydziału.

Wieczorem, po zakończeniu Konferencji wszyscy uczestnicy udali się na ognisko zorganizowane z okazji Dni Wydziału Inżynierii Produkcji.  Oprócz uczestników w spotkaniu licznie uczestniczyli studenci i pracownicy Wydziału. Cała społeczność w rytmach muzyki, przy ognisku i grillu hucznie bawiła się do późnych godzin nocnych.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -