Jubileusze i nagrody

Prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz oraz dr hab. Tomasz Nurek wyróżnieni podczas Noworocznej Gali Agrobiznesu

W Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniu 16 stycznia 2013r. odbyła się Noworoczna Gala Agrobiznesu oraz III Konferencja „Drogi do AgroSukcesu”.  Organizatorami wydarzenia byli: SGGW, Stowarzyszenie AgroBiznesKlub i Redakcja AGRO.

Noworoczna Gala Agrobiznesu i została poprzedzone cyklem konfrontacji tematycznych pod wspólnym tytułem „Drogi do AgroSukcesu”, które odbyły się na sześciu wydziałach SGGW. Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu” to kontynuacja pomysłu sprzed dwóch lat, kiedy w Auli Kryształowej SGGW wybitni reprezentanci polskiego rolnictwa i agrobiznesu – laureaci konkursów Agroprzedsiębiorca RP i AgroLiga odpowiadali na pytania studentów i pracowników naukowych SGGW o źródła ich dużych sukcesów gospodarczych.  Organizatorzy Gali uhonorowali organizatorów poszczególnych konferencji statuetkami „Pomocna dłoń”. Statuetkę  otrzymał prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz oraz dr hab. Tomasz Nurek, prof. SGGW.

Podczas Gali Agrobiznesu wręczono także wyróżnienia tzw. Świadectwa Wierzytelności Czynienia Dobra Ogólnego, które przyznaje Redakcja Agro osobom szczególnie zasłużonym  dla rolnictwa, agrobiznesu, oświaty i nauki rolniczej oraz instytucjom obsługującym wieś i rolnictwo. Laureaci tych nagród stają się automatycznie członkami AgroKręgu Ludzi Pozytywnie Zakręconych. Taki certyfikat otrzymał  prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -