Jubileusze i nagrody / Seminaria

Spotkania z „Interesującymi Ludźmi”

W dniu 16 stycznia 2013 r.  w Auli Wydziału Inżynierii Produkcji w ramach III Konfrontacji „Drogi do AgroSukcesu”  odbyło się spotkanie z Januszem Borkowskim – wybitnym praktykiem, twórcą i właścicielem Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych „Krukowiak” w Brześciu Kujawskim oraz  dr inż. Tadeuszem Pawłowskim – Dyrektorem Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu. Moderatorem spotkania był prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz.

Goście chętnie odpowiadali na pytania dotyczące Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych (obchodziła niedawno swoje 25-lecie działalności), produkowanych w niej maszyn rolniczych, a także aktualnej sytuacji branży maszyn rolniczych w Polsce i na świecie.

Organizatorami spotkania byli: Redakcja AGRO, SGGW i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub

Po spotkaniu, właściciel Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych „Krukowiak Janusz Borkowski otrzymał Nagrodę Stowarzyszenia AgroBiznesKlub im. Andrzeja Warchoła. Nagroda  przyznawana jest osobom, które osiągają w swojej działalności bardzo dobre rezultaty, kierując się wysokimi zasadami etycznymi.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -