Konkurs BHP

I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Dnia 15 maja 2008r. na Wydziale Inżynierii Produkcji odbył się finał I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego.

Nagroda główna

  • Indeksy na Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie

Do I Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie zgłosiło się 168 szkół ponadgimnazjalnych, które zgodnie z Regulaminem spełniały warunki zgłoszenia i uczestnictwa. W pierwszym etapie (szkolnym) do rozwiązania testu przystąpiło ponad 4 tysiące uczestników!

Do finału przystąpiło 135 uczniów rolniczych szkół średnich z całego kraju. Finaliści musieli wykazać się wyjątkową wiedzą, nie tylko dlatego, że konkurs dotyczył mało popularnej dziedziny jaką jest bhp i ergonomia w rolnictwie. Również z tej przyczyny, że poziom zadań wykraczał daleko poza ramy szkolnych programów nauczania. Po części pisemnej do ścisłego finału zostało zakwalifikowanych 10 osób.

Po dokonaniu oceny testów pisemnych i wypowiedzi podczas egzaminu ustnego, na podstawie zdobytej liczby punktów, Centralna Komisja Konkursowa w składzie której znaleźli się przedstawiciele organizatorów konkursu – Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW, Redakcji AGROmechaniki, oraz współorganizatorów – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego postanowiła:

1. Przyznać I miejsce (tytuł Laureata) i nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz nagrodę ufundowaną przez firmę Farmtrac Tractors Europe – producenta ciągników rolniczych, a także nagrody ufundowane przez Redakcję AGROmechaniki uczniowi Mateuszowi Krawczykowi z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

2. Przyznać II miejsce (tytuł Laureata) i nagrodę rzeczową ufundowaną przez firmę Farmtrac Tractors Europe – producenta ciągników rolniczych oraz nagrody ufundowane przez Redakcję AGROmechaniki uczniowi Kornelowi Pachciarzowi z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim.

3. Przyznać III miejsce (tytuł Laureata) i nagrodę ufundowaną przez firmę Farmtrac Tractors Europe – producenta ciągników rolniczych oraz nagrody ufundowane przez Redakcję AGROmechaniki uczniowi Rafałowi Andruchowi z Zespołu Szkół w Komornie.

4. Przyznać IV miejsce (tytuł Finalisty) i nagrody ufundowane przez Redakcję AGROmechaniki uczniowi Marcinowi Możdżanowskiemu z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi.

5. Przyznać V miejsce (tytuł Finalisty) i nagrody ufundowane przez Redakcję AGROmechaniki uczniowi Piotrowi Góralskiemu z Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Boninie.

6. Przyznać VI miejsce (tytuł Finalisty) i nagrody ufundowane przez Redakcję AGROmechaniki ucznennicy Ewelinie Durce z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach.

7. Przyznać VII miejsce (tytuł Finalisty) i nagrody ufundowane przez Redakcję AGROmechaniki uczniowi Sławomirowi Rumińskiemu z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.

8. Przyznać VIII miejsce (tytuł Finalisty) i nagrody ufundowane przez Redakcję AGROmechaniki uczniowi Adamowi Najdek z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Szprotawie.

9. Przyznać IX miejsce (tytuł Finalisty) i nagrody ufundowane przez Redakcję AGROmechaniki uczniowi Szymonowi Herokowi z Zespołu Szkół Rolniczych w Skoczowie.

10. Przyznać X miejsce (tytuł Finalisty) i nagrody ufundowane przez Redakcję AGROmechaniki uczniowi Przemysławowi Kąpińskiemu z Zespołu Szkół nr 39 Technikum Ogrodnicze w Warszawie.

Wszyscy uczniowie uczestniczący w finale etapu centralnego Konkursu otrzymali dyplomy z rąk Dziekana Wydziału prof. dr hab. Andrzeja Chochowskiego, natomiast nauczyciele otrzymali podziękowania od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Organizatorów.
W czasie oczekiwania na wyniki części pisemnej uczestnicy konkursu jako przyszli kandydaci na studia, mieli okazję do zwiedzenia Wydziału, zwiedzenia laboratoriów, rozmów ze studentami oraz zapoznania się najnowszymi konstrukcjami ciągników przezentowanych przez sponsora głównego.

Organizatorami Konkursu byli:

  • Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie
  • Redakcja ogólnopolskiego miesięcznika „AGROmechanika – Technika w gospodarstwie”

Patronat honorowy nad konkursem sprawował

  • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki

Partner strategiczny

  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 


Sponsorem Generalnym pierwszej edycji konkursu była firma Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o. z Mrągowa – producent znanych w Polsce ciągników rolniczych (www.farmtrac.pl).

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -