Jubileusze i nagrody

Odznaczenia dla pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji

W dniu 10 stycznia 2013r. na uroczystym posiedzeniu Senatu, podczas uroczystości wręczenia doktoratu Honoris Causa oraz dyplomów doktorom i doktorom habilitowanym, która odbyła się w Auli Kryształowej SGGW wręczono również odznaczenia państwowe i resortowe.

Z Wydziału Inżynierii Produkcji zostali odznaczeni pracownicy:

prof dr hab. Alojzy Skrobacki, dr hab. Tomasz Nurek, dr hab. Jędrzej Trajer, dr inż. Marek Wawer – Medal Komisji Edukacji Narodowej

prof. dr hab. Małgorzata Jaros, prof. dr hab. Agnieszka Kaleta – Medal Złoty za Długoletnią Służbę

prof. dr hab. Andrzej Chochowski – Odznaka „Zasłużony dla Rolnictwa”

dr inż. Dariusz Czekalski – Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla SGGW”

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -