Konkurs BHP

II Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Dnia 14 maja 2010r. na Wydziale Inżynierii Produkcji odbył się finał II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego.

Do II Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie zgłosiło się 213 średnich szkół rolniczych, które zgodnie z Regulaminem spełniały warunki zgłoszenia i uczestnictwa. W pierwszym etapie (szkolnym) do rozwiązania testu przystąpiło 4500 uczestników!

Do finału przystąpiło 147 uczniów (w tym 18 dziewcząt) rolniczych szkół średnich z całego kraju. Finaliści musieli wykazać się wyjątkową wiedzą, nie tylko dlatego, że konkurs dotyczył mało popularnej dziedziny jaką jest bhp i ergonomia w rolnictwie, ale również z tej przyczyny, że poziom zadań wykraczał daleko poza ramy szkolnych programów nauczania.

Po dokonaniu oceny testów pisemnych, na podstawie zdobytej liczby punktów, Centralna Komisja Konkursowa w składzie której znaleźli się przedstawiciele organizatorów konkursu – Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW, Redakcji AGROmechaniki, oraz współorganizatorów – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego postanowiła:

1. Przyznać I miejsce (tytuł Laureata) uczniowi Grzegorzowi Sokolnickiemu z Zespołu Szkół im. A.Świętochowskiego w Gołotczyźnie. Nauczyciel prowadzący Tadeusz Matejski.

2. Przyznać II miejsce (tytuł Laureata) uczniowi Piotrowi Iwanickiemu z Zespołu Szkół Leśnych w Goraju. Nauczyciel prowadzący Zygmunt Jeliński.

3. Przyznać III miejsce (tytuł Laureata) uczniowi Danielowi Popowiczowi z Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie. Nauczyciel prowadzący Ewa Goździor-Zdolska.

4. Przyznać IV miejsce (tytuł Laureata) uczniowi Robertowi Ganszczykowi z Zespołu Szkół w Komornie. Nauczyciel prowadzący Janusz Wojtuś.

5. Przyznać V miejsce (tytuł Laureata) uczniowi Łukaszowi Kutyle z Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie. Nauczyciel prowadzący Jacek Opoń.

6. Przyznać VI miejsce (tytuł Finalisty)uczniowi Mariuszowi Ruckiemu z Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu. Nauczyciel prowadzący Janusz Kantor.

7. Przyznać VII miejsce (tytuł Finalisty) uczniowi Dawidowi Wołowiczowi z Zespołu Szkół w Bielicach. Nauczyciel prowadzący Roman Bednarz.

8. Przyznać VIII miejsce (tytuł Finalisty) uczniowi Damianowi Krymowi z Zespołu Szkół Rolniczych w Mrągowie. Nauczyciel Prowadzący Wiktor Parciak.

9. Przyznać IX miejsce (tytuł Finalisty) uczniowi Łukaszowi Ruteckiemu z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej. Nauczyciel prowadzący Andrzej Tusiński.

10. Przyznać X miejsce (tytuł Finalisty) uczennicy Paulinie Spirce z Zespołu Szkół CKR w Sypniewie. Nauczyciel prowadzący Barbara Lemańczyk-Reksa.

Sponsorami nagród byli:

  • Wydział Inżynierii Produkcji SGGW – nagrody w postaci 5 indeksów dla uczniów (+ upominki dla uczniów i nauczycieli), którzy zajęli miejsca od pierwszego do piątego;
  • Redakcja AGROmechaniki wraz z firmą GRENE – nagrody rzeczowe o wartości 500 zł każda dla pięciu najlepszych uczniów i nauczycieli (którzy przygotowywali uczniów do konkursu) oraz nagrody o wartości 200 zł każda dla pięciu finalistów i ich nauczycieli;
  • Minister Rolnictwa – nagrody pieniężne  wartości 1000 zł każda dla pięciu najlepszych uczniów oraz upominki dla dziesięciu najlepszych uczniów i ich nauczycieli;
  • Prezes KRUS – nagrody pieniężne  wartości 1000 zł każda dla pięciu nauczycieli uczniów, którzy zajęli pięć pierwszych lokat;
  • Sponsor generalny – Farmtrac Tractors Europe – producent ciągników rolniczych – nagrody rzeczowe (zestawy audio) o wartości 500 zł każda dla pięciu najlepszych uczniów;
  • Yamaha Motor Polska – nagrody rzeczowe (torba podróżna + upominki) o wartości 600 zł każda dla pięciu najlepszych uczniów oraz nagrody rzeczowe (torba na ramię + upominki) o wartości 300 zł każda dla ich nauczycieli.

Wszyscy uczniowie uczestniczący w finale etapu centralnego Konkursu otrzymali dyplomy z rąk Dziekana Wydziału prof. dr hab. Andrzeja Chochowskiego, natomiast nauczyciele otrzymali podziękowania od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Organizatorów.
W czasie oczekiwania na wyniki uczestnicy konkursu jako przyszli kandydaci na studia, mieli okazję do zwiedzenia Wydziału, zwiedzenia laboratoriów, rozmów ze studentami oraz zapoznania się najnowszymi konstrukcjami ciągników prezentowanych przez sponsorów konkursu.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -