Konferencje

Udział pracowników WIP w Konferencji na Uniwersytecie w Kijowie

Z okazji 80. rocznicy powołania Wydziału Energetyki i Automatyki w Narodowym Uniwersytecie Nauk Przyrodniczych i Środowiskowych w Kijowie (Ukraina) w dniach 25-26 października 2012 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Problems of energy and automation systems development in agriculture”.

W Konferencji wzięli udział dwaj pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie: Profesor Andrzej Chochowski i Dr hab. Marek Gaworski. Pierwszego dnia Konferencji, w części plenarnej obrad, Profesor Andrzej Chochowski przedstawił stan i perspektywy odnawialnych źródeł energii w Polsce. W drugim dniu Konferencji, w ramach obrad w sekcjach Profesor Chochowski przedstawił referat „Energy supply hybrid systems for residential objects”, zaś Dr hab. Marek Gaworski zaprezentował referat „Analysis of some factors affecting effective use of automation systems in agriculture”. Wizyta na Uniwersytecie w Kijowie stała się równocześnie okazją do dyskusji na temat dalszego rozwijania dotychczasowej współpracy naukowo-badawczej i związanej z wymianą studencką między Wydziałem Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie i Wydziałem Energetyki i Automatyki Uniwersytetu w Kijowie.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -