Konferencje

Studenci WIP na Międzynarodowej Konferencji w Uniwersytecie w Kijowie

W dniach 25-26 października 2012 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Problems of energy and automation systems development in agriculture”, zorganizowana z okazji 80. rocznicy powołania Wydziału Energetyki i Automatyki w Narodowym Uniwersytecie Nauk Przyrodniczych i Środowiskowych w Kijowie (Ukraina)

Wzięły w niej udział trzy studentki reprezentujące Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie. Panie Joanna Aleksiejuk, Agnieszka Walczak i Aneta Pleńska przygotowały na towarzyszącą obchodom konferencję studencką referat „Analysis of the dynamics labor of the vacuum tube collectors segment”. Wygłoszony referat został wyróżniony pierwszą nagrodą i dyplomem uznania, przyznanym przez Komisję oceniającą zaprezentowane w języku rosyjskim i angielskim referaty z Ukrainy, Rosji i Polski. Pobyt w Kijowie stał się okazją do wymiany naukowych poglądów, nawiązania współpracy i zapoznania się z kulturalną ofertą stolicy Ukrainy.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -