Konkurs BHP

III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Dnia 20 maja 2011r. na Wydziale Inżynierii Produkcji odbył się finał III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego.

Do trzeciej edycji konkursu zgłosiło się 196 średnich szkół rolniczych i leśnych, które zgodnie z Regulaminem spełniały warunki zgłoszenia i uczestnictwa. W pierwszym etapie (szkolnym) do rozwiązania testu przystąpiło 4100 uczestników!

Do finału przystąpiło 127 uczniów w tym 7 dziewcząt. Finaliści musieli wykazać się wyjątkową wiedzą, nie tylko dlatego, że konkurs dotyczył mało popularnej dziedziny jaką jest bhp i ergonomia w rolnictwie, ale również z tej przyczyny, że poziom zadań wykraczał daleko poza ramy szkolnych programów nauczania.

Po dokonaniu oceny testów pisemnych, na podstawie zdobytej liczby punktów, Centralna Komisja Konkursowa w składzie której znaleźli się przedstawiciele organizatorów konkursu – Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW, Redakcji AGROmechaniki, oraz współorganizatorów – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyłoniła 5 laureatów:

I miejsce – Robert Wojciechowski z Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie (woj. mazowieckie), przygotowywany pod kierunkiem nauczyciela Tadeusza Matejskiego.

II miejsce – Krzysztof Nowak z Zespołu Szkół Technicznych w Poznaniu (woj. wielkopolskie), przygotowywany pod kierunkiem nauczyciela Karola Wesołowskiego.

III miejsce – Grzegorz Kieżel z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (woj. podlaskie), przygotowywany pod kierunkiem nauczyciela Andrzeja Szumiło.

IV miejsce – Dawid Jurkiewicz z Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich (woj. wielkopolskie), przygotowywany pod kierunkiem nauczyciela Dariusza Statuckiego.

V miejsce – Szymon Milewski z Zespołu Szkół CKR w Sejnach (woj. podlaskie), przygotowywany pod kierunkiem nauczycielki Katarzyny Przezwickiej.

Zwycięzcy uczniowie, oprócz prestiżowych nagród w postaci indeksów na Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, otrzymali również cenne nagrody:

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki ufundował nagrody pieniężne dla piątki uczniów,

– Prezes KRUS Henryk Smolarz –  nagrody pieniężna dla nauczycieli wszystkich Laureatów,

– Dyrektor handlowy Farmtrac Tractors Europe Piotr Kalinowski przekazała zestawy audio dla pięciu uczniów,

– Przedstawiciel firmy Pöttinger Janusz Nocoń – wycieczkę do fabryki w Austrii dla ucznia i jego nauczyciela

– Generalna Dyrektor Yamaha Motor Polska Magdalena Piskorz wręczyła uczniom torby podróżne oraz nauczycielom torby na laptopa,

– Przedstawiciel firmy Stihl Dariusz Dzbeński przekazał stroje robocze dla pięciu zwycięskich szkół.

Pamiątkowe dyplomy oraz podziękowania za wkład pracy otrzymali również uczniowie i nauczyciele z pozostałych szkół

Tegoroczna frekwencja w Konkursie to ogromna satysfakcja dla organizatorów – Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW i redakcji AGROmechaniki, jak również współorganizatorów – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (partner strategiczny) oraz sponsorów – firm Farmtrac Tractors Europe (sponsor generalny), Pöttinger, Stihl oraz Yamaha Motor Polska.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -