Konkurs BHP

V Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Dnia 25 kwietnia 2013r. na Wydziale Inżynierii Produkcji odbył się finał V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do piątej edycji konkursu zgłosiło się 162 średnich szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i leśnym, które zgodnie z Regulaminem spełniały warunki zgłoszenia i uczestnictwa.

Do finału przystąpiło 132 uczniów. Finaliści musieli wykazać się wyjątkową wiedzą, nie tylko dlatego, że konkurs dotyczył mało popularnej dziedziny jaką jest bhp i ergonomia w rolnictwie, ale również z tej przyczyny, że poziom zadań wykraczał daleko poza ramy szkolnych programów nauczania.

Po dokonaniu oceny testów pisemnych, na podstawie zdobytej liczby punktów, Centralna Komisja Konkursowa w składzie której znaleźli się przedstawiciele organizatorów konkursu – Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW, Redakcji AGROmechaniki, oraz współorganizatorów – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyłoniła 5 laureatów:

I miejsce – Matera Przemysław z Zespołu Szkół RCKU w Wolborzu, przygotowywany pod kierunkiem nauczyciela Elżbiety Bogusławskiej.

II miejsce – Mateusz Chomina z Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Radyminie, przygotowywany pod kierunkiem nauczyciela Jacka Oponia.

III miejsce – Mateusz Wojtala z Zespołu Szkół CKR w Nakle Śląskim, przygotowywany pod kierunkiem nauczyciela Roberta Kożucha.

IV miejsce – Damian Szczupakowski z Zespołu Szkół CKR w Starym Brześciu, przygotowywany pod kierunkiem nauczyciela Tomasza Jarębskiego.

V miejsce – Łukasz Czynsz z Zespołu Szkół RCKU w Przemystce, przygotowywany pod kierunkiem nauczycielki Sławomira Tomalaka.

Zwycięzcy uczniowie, oprócz prestiżowych nagród w postaci indeksów na Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, otrzymali również cenne nagrody od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa KRUS oraz organizatorów i sponsorów. Pamiątkowe dyplomy oraz podziękowania za wkład pracy otrzymali również uczniowie i nauczyciele z pozostałych szkół.

W czasie kiedy uczniowie rozwiązywali testy, dla nauczycieli została zorganizowana sesja plenarna. Wykład wprowadzający pt. „Natura 2000 – nowe wyzwania dla rolnictwa” wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Piekut. Kolejne wystąpienia dotyczące maszyn dla rolnictwa wygłosili sponsorzy konkursu.

Tegoroczna frekwencja w Konkursie to ogromna satysfakcja dla organizatorów – Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW i redakcji AGROmechaniki, jak również współorganizatorów – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (partner strategiczny) oraz sponsorów – firm Bayer CropScience (sponsor generalny), Pöttinger, Stihl, Zetor, Metal Tech oraz AgroFood.

Relacja z konkursu – film

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -