Okiem studenta

Zajęcia terenowe w Nadleśnictwie Kozienice

W dniu 25 października 2012 roku studenci 5-go semestru na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji odbyli jednodniowe zajęcia terenowe w Nadleśnictwie Kozienice.

Zajęcia zostały zorganizowane w ramach przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Usługami oraz przedmiotu Logistyka.

Nawiązując do informatyzacji Lasów Państwowych, miejscowy leśniczy zapoznał studentów ze swoim codziennym narzędziem pracy jakim jest Rejestrator leśniczego i program Leśnik. Studenci na miejscu zapoznali się z podstawowymi procesami technologicznymi w pracach leśnych, zasadami gospodarowania przedsiębiorstwem, organizacją przetargów na prace leśne czy zasadami współpracy pomiędzy Zakładami Usług Leśnych a Lasami Państwowymi.

Mieli okazję zobaczyć podczas pracy nowoczesne wysokowydajne maszyny do pozyskiwania drewna takie jak harwester czy obecnie największy w kraju forwarder. Zapoznali się z zasadami organizacji prac leśnych, poznali proces uprzątania powierzchni po zrębie i przygotowania gleby pod odnowienia.

W czasie wyjazdu studenci odwiedzili również szkółkę leśną gdzie mieli okazję zobaczyć nowoczesną przechowalnię nasion i zapoznać się z technologią produkcji sadzonek.

Całodzienne spotkanie w lesie zakończyło się na szkółce leśnej gorącą zupką i tradycyjną kiełbaską z grilla.

Zajęcia prowadził inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Kozienice inż. Arkadiusz Lepa.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -