Konkurs BHP

VI Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Dnia 24 kwietnia 2014r. na Wydziale Inżynierii Produkcji odbył się finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W szóstej edycji konkursu udział wzięło ok. 2700 uczniów średnich szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i leśnym, które zgodnie z Regulaminem spełniały warunki zgłoszenia i uczestnictwa.

Do finału przystąpiło prawie 200 uczniów. Finaliści musieli wykazać się wyjątkową wiedzą, nie tylko dlatego, że konkurs dotyczył mało popularnej dziedziny jaką jest bhp i ergonomia w rolnictwie, ale również z tej przyczyny, że poziom zadań wykraczał daleko poza ramy szkolnych programów nauczania.

Po dokonaniu oceny testów pisemnych, na podstawie zdobytej liczby punktów, Centralna Komisja Konkursowa w składzie której znaleźli się przedstawiciele organizatorów konkursu – Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW, Redakcji AGROmechaniki, oraz współorganizatorów – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyłoniła 5 laureatów:

I miejsce – Damian Rutkowski z Zespołu Szkół w Niećkowie, przygotowywany pod kierunkiem nauczyciela Stefanii Cieplińskiej.

II miejsce – Tomasz Musiał z Zespołu Szkół CKR w Henrykowie, przygotowywany pod kierunkiem nauczyciela Grażyny Hałabury.

III miejsce – Kamil Krzysztof Bożyk z Zespołu Szkół CKR w Korolówce, przygotowywany pod kierunkiem nauczyciela Krzysztofa Kowalika.

IV miejsce – Dawid Panasz z Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie, przygotowywany pod kierunkiem nauczyciela Daniela Nowaka.

V miejsce – Jarosław Tempczyk z Zespołu Szkół RCKU w Sochaczewie, przygotowywany pod kierunkiem nauczyciela Tomasza Barzyca.

Zwycięzcy uczniowie, oprócz prestiżowych nagród w postaci indeksów na Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, otrzymali również cenne nagrody od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa KRUS oraz organizatorów i sponsorów. Pamiątkowe dyplomy oraz podziękowania za wkład pracy otrzymali również uczniowie i nauczyciele z pozostałych szkół.

W czasie kiedy uczniowie rozwiązywali testy, dla nauczycieli została zorganizowana sesja plenarna. Wykład wprowadzający dotyczący nowoczesnych technik w udoju mleka wygłosił dr hab. Jarosław Chlebowski. Kolejne referaty wygłosili sponsorzy konkursu.

Tegoroczna frekwencja w Konkursie to ogromna satysfakcja dla organizatorów – Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW i redakcji AGROmechaniki, jak również współorganizatorów – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (partner strategiczny) oraz sponsorów – firm Bayer CropScience (sponsor generalny), Stihl, Fortis Technology.

Relacja z konkursu dostępna jest pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=I1_3vQCjOXY&feature=youtu.be

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -