Rekrutacja / Studia doktoranckie

Rekrutacja 2014 na Stacjonarne Studia Doktoranckie

Z dniem 1.10.2014 r. planuje się uruchomienie na Wydziale Inżynierii Produkcji Stacjonarnych Studiów Doktoranckich. Studia będą trwać 4 lata od daty ich rozpoczęcia.

Uczestnikiem studiów może być osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera.

Warunki i tryb rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Dziedzina: nauki rolnicze,
Dyscyplina: inżynieria rolnicza

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składają następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. CV zawierające w szczególności: informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat/y potwierdzający/e znajomość języka obcego, informację o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych oraz opis zainteresowań naukowych kandydata,
 4. 2 aktualne fotografie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm,
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub zaświadczenie o ich ukończeniu wydane przez właściwą dla kandydata uczelnię, potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
 6. udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnia ocen z toku studiów
  ( w przypadku, gdy studia miały charakter dwustopniowy – średnią ze studiów I i II stopnia),
 7. opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,
 8. zgodę przyszłego opiekuna naukowego/promotora o gotowości objęcia opieką naukową kandydata na studia doktoranckie.

 Postępowanie rekrutacyjne na charakter konkursowy i uwzględnia:

 • średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich ( średnia =punkty),
 • dotychczasową aktywność naukową kandydata (0-5 pkt),
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-10 pkt).

Kandydat, który uzyskał mniej niż 11 punktów, nie kwalifikuje się do przyjęcia na studia doktoranckie.

Kwalifikacji na studia dokona komisja rekrutacyjna po rozmowie z kandydatami.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 16.09.2014 r.
Dokumenty należy składać w pokoju nr 24, budynek 19 (Katedra Podstaw Inżynierii),
ul. Nowoursynowska 164,
02-787 Warszawa.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 23.09.2014 r. od godz. 12:00 w p. 102,
budynek 21 (Dziekanat Wydziału Inżynierii Produkcji),
ul. Nowoursynowska 164.

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Kaleta
Kierownik Studium Doktoranckiego

Pliki do pobrania

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Zgoda opiekuna naukowego
Agnieszka Kaleta
15.8 KiB07.2014180
Kwestionariusz osobowy
Agnieszka Kaleta
18.4 KiB07.2014193
Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie
Agnieszka Kaleta
16.6 KiB07.2014203

 

 

 

 

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -