Jubileusze i nagrody

Tytuł “Promotora Energetyki Odnawialnej” dla prof. dr hab. Andrzeja Chochowskiego

Decyzją kapituły pod przewodnictwem prof. Macieja Nowickiego, po rozpatrzeniu nadesłanych zgłoszeń zaszczytny tytuł Promotora Energetyki Odnawialnej miesięcznika „Czysta Energia” za 2010 r. przyznano  prof. dr hab. Andrzejowi Chochowskiemu ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie.

Profesor od blisko 30 lat zajmuje się zagadnieniami energetyki odnawialnej i jej wdrożeniami. Specjalizuje się głównie w energetyce słonecznej. Początkowo jego zainteresowania skupiały się na słonecznych instalacjach grzewczych, zarówno ciepłej wody użytkowej, jak i do podgrzewania powietrza jako czynnika suszącego. Jest propagatorem wykorzystywania energii słonecznej w szeroko rozumianej gospodarce żywnościowej. Jego badania prowadzone w latach 80. dotyczyły kolektorów powietrznych stosowanych w suszarnictwie płodów rolnych i optymalizacji ich konstrukcji. W kolejnych latach poszerzył krąg swoich zainteresowań o kolektory cieczowe i instalacje grzewcze. Jako inżyniera elektryka z wykształcenia szczególnie pasjonuje go efektywność przetwarzania energii słonecznej w użyteczne formy energii.

Profesor propaguje tworzenie hybrydowych systemów zasilania energią wykorzystujących różne nośniki, w tym ze źródeł odnawialnych. Wybudował w połowie lat 90. eksperymentalny hybrydowy system zasilający energią odnawialną Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Budach Grabskich k. Skierniewic. Jest beneficjentem grantów Komitetu Badań Naukowych i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, przeznaczonych na realizację i promocję wyników badań w zakresie energetyki słonecznej i geotermii płytkiej. Był też inicjatorem utworzenia w SGGW kierunku studiów technologie energetyki odnawialnej, na który w roku akademickim 2010/2011 po raz pierwszy odbyła się rekrutacja. Ponad to A. Chochowski jest współorganizatorem i wykładowcą na studiach podyplomowych realizowanych na Wydziale Inżynierii Produkcji na kierunkach planowanie i zarządzanie energetyką lokalną oraz zarządzanie innowacyjnymi rozwiązaniami w sektorach polskiej gospodarki.

Statuetkę i dyplom podczas Gali XIV Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego, zorganizowanego przez firmę Abrys, wręczyli laureatowi Arkadiusz Błochowiak, członek Zarządu Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, fundatora statuetki oraz Urszula Wojciechowska, redaktor naczelna miesięcznika „Czysta Energia”.

“Dziękuję Kapitule za przyznanie mi tego zaszczytnego Tytułu. Dotychczasowe kierunki kształcenia prowadzone na uczelniach nie przygotowują absolwenta do realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju sektora energetyki odnawialnej. Mając to na uwadze, SGGW podjęła decyzje o uruchomieniu przy Wydziale Inżynierii Produkcji, którym obecnie kieruję, makro kierunku studiów pod nazwą: technologie energii odnawialnej” – powiedział m.in. laureat.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -