Współpraca z przemysłem

Otwarcie Centrum Szkoleniowego Robota Udojowego DeLaval VMS

31 maja 2012 roku w Katedrze Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW w Warszawie otwarte zostało pierwsze w Polsce Centrum Szkoleniowe Robota Udojowego DeLaval VMS, poprzedzone seminarium nt. „Automatyzacja technologii pozyskiwania mleka z uwzględnieniem aspektów socjologicznych”.

Po przywitaniu gości, kierownik Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz w swoim wystąpieniu powiedział:

„W br. mija dziesięć lat od podpisania umowy o współpracy pomiędzy Katedrą Maszyn Rolniczych i Leśnych a firmą DeLaval. Umowa ta zaowocowała powstaniem dwóch nowoczesnych laboratoriów: pozyskiwania mleka oraz zadawania pasz, których wyposażenie ufundowała firma DeLaval. Otwarte w 2003 roku laboratorium pozyskiwania mleka zostało wyposażone w dwa pełnowymiarowe stanowiska hali udojowej typu „tandem” a otwarte w 2009 roku laboratorium zadawania pasz w automatyczną stację żywieniową  krów i wózek paszowy.
W laboratoriach tych są prowadzone zajęcia dydaktyczne, gdzie studenci mają możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi urządzeń z zakresu mechanizacji produkcji zwierzęcej oraz odbywają się szkolenia dla serwisantów sprzętu produkowanego przez firmę DeLaval. Prowadzone są także  badania jakości i niezawodności pracy tych urządzeń, efektem czego są wykonane prace dyplomowe i powstałe publikacje.
Dzisiaj odbędzie się uroczystość otwarcia pierwszego w Polsce Centrum Szkoleniowego Robota Udojowego DeLaval VMS. Jest to godne uczczenie Jubileuszu 10-lecia współpracy Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych z firmą DeLaval.
Zarządowi firmy DeLaval panu prezesowi dr. Leszkowi Jaroszemu i panu dyrektorowi dr. Adamowi Drożdżowi składam serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę i życzę by była ona nie mniej owocna w następnych dziesięcioleciach”.

W uroczystości otwarcia Centrum Szkoleniowego udział wzięli:

– władze uczelni z JM Rektorem prof. dr. hab. Alojzym Szymańskim, prorektorem prof. dr. hab. Janem Niemcem i Kanclerzem dr. Władysławem Skarżyńskim,
– władze Wydziału z dziekanem prof. dr. hab. Andrzejem Chochowskim i dziekanem elektem dr. hab. Tomaszem Nurkiem
– Gerd Claußen – Prezydent Regionu Europy Centralnej firmy DeLaval,
– Ralph Kareth – dyrektor finansowy Regionu Europy Centralnej firmy DeLaval,
– dr Leszek Jarosz – prezes firmy DeLaval w Polsce,
– dr Adam Drożdż – dyrektor firmy DeLaval w Polsce,
– prof. dr hab. Henryk Jasiorowski – Rektor SGGW w latach 1981-87,
– prof. dr hab. Piotr Brzozowski – Dzieka Wydziału Nauk o Zwierzętach,
– Leszek Sobolewski – dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt,
– Adam Jaszczur – radca handlowy ambasady irlandzkiej,
– Pracownicy Wydziału i Uczelni oraz studenci.

W czasie seminarium zostały wygłoszone cztery referaty:

„Zmiany w jakości życia ludności wiejskiej w Polsce” – prof. dr hab. Franciszek Kampka
„Udział DeLaval w automatyzacji doju krów w Polsce” – dr Leszek Jarosz
„Robotyzacja doju krów – doświadczenia niemieckie” – Gerd Claußen
„Wykorzystanie urządzeń DeLaval do celów dydaktycznych i badawczych” – dr inż. Jarosław Chlebowski

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -